CBAvol30!

November 25, 2015

This is going to the printer today, if all goes well:

cbavol30cover

First volume of the new era, comics exclusively by the editorial crew! Theme: A NEW HOPE (no relation to any Disney movie franchise).

Some pages from my contribution (Viral):

viralv2-2 viralv2-4 viralv2-7

 

Immunology

November 21, 2015

I feel I should write something about terrorism and the need for levelheadedness in the face of these things. How it’s important to not become paranoid or racist when attacks like the one in Paris happened. How yes, our Western society and it’s media and its people tend to care more about “our own” French people than the ones in Syria or Beirut or any of the other places where atrocities happen, but it’s still about a lot of people being murdered for reasons that we can’t condone or ignore. I would write that what we do about it is important. Because what we want is peace and not more meaningless bloodshed (see now, I’m trying not to sound like some Defence Leaguer so instead I come off like a hippie, and it’s all the terrorist’s fault).

Maybe somethingabout the Swedish terrorist hunt recently and about how they caught the guy who seems to have just gone on with his life like he wasn’t the Most Wanted (which is kind of suspicious), but I don’t have enough facts about it, so I can’t really say a lot. Except that I didn’t suddenly start trusting the police/authorities in general for no reason…

/Edit: Seems that they let the guy go, so I guess he was innocent. Is there still a terrorist running around the country, or was the whole thing a false alarm? Since they knew exactly who to look for, I would lean more towards a false alarm. They had his name and a pixelated photo, yet somehow they couldn’t find him (he lived at the address he had given to the Migration Boeard, with his name on the door, and his Facebook profile was open and available, so they could easily have found a better photo), and when they did get him, he was just going about his everyday business.

Compare this to when they found lots of explosives in a barn belonging to a Sweden Democrat who was obviously up to no good. In that case they didn’t raise any official nation-wide threat levels. And when a wave of fires against refugee accomodations sweep the country (around 30 so far this year), that’s also obviously nothing to take seriously… End edit/

Definitely something hopeful about how now maybe people will be more understanding towards refugees from Syria. Because this thing happened to people “we” can identify with because maybe we’ve been to Paris or at least seen it in some film. Or maybe something bitter about how it doesn’t seem that way because “we” just put up extra passport controls on the border and people seem to go on being stupid and paranoid about it.

I should also write something about the Roma that were evicted from the Sorgenfri camp in Malmö and who have been sleeping outside City Hall since it happened, even though the City has repeatedly stolen (with the help of the parking guards and police) their trailers, mattresses, blankets, clothes. And now it’s snowing. And the politicians (Social Democrats) do nothing except congratulate themselves and exacerbate their situation.

I probably have something to say about the term racism and how it’s lost all meaning to people who say racist things. To them, it’s just an insult, not a word that means anything. I could also reflect on how cartoon characters used to seem overtly simplified when they talked about themselves as “evil”. I would have said that no one would see themselves as evil. But now I hear that in some mainstream(?) circles in Denmark, for example, they talk about “good” people as some kind of bleeding-heart wimps and/or dangerous enemies of society (because they try to avoid being or acting like racists/fascists). Which I guess means that they consider themselves evil?

Basically, I would talk about how a lot of things are turning more and more to shit.

However, I’ve heard that people prefer to hear good news, so I’ll settle for showing you the comic I got the honorary award for at the Oulu Comics Festival a while ago (it was included in their Hunger of Horror anthology where they spelled my name wrong but who cares?). It’s probably going to turn up in CBA at some point as well, but I’ll show you the whole thing now anyway (more news later about CBA and also about Myling that got 3rd prize and will soon be a Tusen Serier book).

So here it is: Immunology

(click images for embiggening)

immunology-1 immunology-2 immunology-3 immunology-4-5 immunology-6 immunology-7 immunology-8

Ett historiskt dygn

November 1, 2015

Detta dygn är historiskt. Eller kanske veckan som kommer, beroende på hur utdraget det blir.

Vi har vuxit upp med Katitzi och hört om saker som Sverige gjorde Förr. Berättelser om orättvisor mot ett folk utan nation. Från en tid då Sverige och dess myndigheter gjorde saker som att jaga bort romer från deras hem, då man steriliserade romer för att de inte skulle föra vidare sina “asociala” gener. Även efter andra världskriget, då man egentligen inte längre kunde skylla på att man “inte visste bättre”. Ändå var det mycket av den gamla tidens sätt att hantera samhällets utstötta som levde kvar. Sverige var Socialdemokratiskt, vilket väl antagligen betydde att man kunde ha gott samvete när man gjorde sådana saker, för det handlade om att bygga upp Välfärdsstaten. Det Svenska Folkhemmet.

Kanske såg man det som att man bekämpade fattigdomen genom att ta bort de fattiga så resten av oss slapp se dem? Ungefär som att våra beslutsfattande representanter för Malmö stad nu säger sig skydda de boende i Sorgenfrilägret från den giftiga marken de bor på, från den ohygieniska situationen som har byggts upp i brist på ordentliga sanitetsanläggningar. Återigen genom att köra bort dem därifrån och låta dem själva hitta ett alternativ. Kommunen har gjort sin plikt, nu är det upp till romerna att hitta nya lösningar på egen hand. Sålänge de håller sig borta från parkerna, för där ska vara rent och fint. Det är därför polisen ser till att väcka de som ändå vågar sig på att sova där. Varje natt. Och på gatorna kan man ju inte sova. Inte i Sverige 2015 där det inte finns någon riktig fattigdom.

De som har bott i lägret vill väl inte heller bo på giftig mark, men vad har de för alternativ?

Det här är knappast människor som kommer hit för att sno åt sig av vårt välfärdssystem, för det har de inte tillgång till. Välfärdssystemet ska ju dessutom vara till för just de som inte har några andra resurser. Vi betalar skatt för att samhälleligt dela på resurserna och hjälpa dem som har det sämst, men här gäller inte det för nu är det inte svenska medborgare det handlar om. Många kommer från ett område som drabbats av översvämning. Många kommer för att dra ihop pengar till vårdräkningar för sjuka barn eller matpengar till sina familjer. Gärna genom att lönejobba, men det är inte så lätt att få jobb när man inte kan språket och inte har tillgång till hela, rena, fina kläder att ha på sig på en arbetsintervju som man hursomhelst inte ens blir kallad till. Så de flesta, de som inte kan få tag i ett jobb med lön, får sätta sig på marken med en mugg och hoppas på medborgarnas godhet och generositet i ett allt kallare Sverige.

Och nu återupprepas historien. SDs framgångar har med saken att göra, men man kan inte bara skylla på dem. De har inte majoritet, så ansvaret ligger på de starkare partierna som inte ser det som att de kör bort smutsiga invandrare utan ihärdigt motiverar agerandet med sin egen godhet, sina goda intentioner. Även om de intentionerna inte sträcker sig längre än till “Vi måste upprätthålla lag och ordning, det finns faktiskt regelverk att rätta sig efter”, vilket egentligen inte har någonting med varken godhet eller medmänsklighet att göra. För den som tar lagar som garant för att ett beteende är rätt och riktigt och moraliskt försvarbart glömmer att nazisterna som genomförde Förintelsen inte alls bröt mot lagen utan snarare upprätthöll den.

Och där kom kopplingen till nazismen in i bilden. Det var väl bara en tidsfråga och det har faktiskt inte med saken att göra och det går inte att jämföra detta med Förintelsen. Nej, kanske går det inte att jämföra, men parallellerna finns där, klart och tydligt. För nazismen handlade också om att städa samhället, om att rensa bort de som inte var önskade, dölja det man inte ville se. Och romerna som dog i koncentrationslägren var en del av de miljoner som osynliggjorts i efterhand. Judarna fick ta största smällen, men det är ingen ursäkt för att glömma alla de andra. Precis som romerna försvunnit ur den statistiken då ska de nu försvinna ur “vår” stad. För det vi inte ser har vi inte ont av.

Förintelsen började inte med koncentrationsläger, det var något som byggdes upp till steg för steg. Steg i vilkas spår vi verkar följa ännu en gång.

Utvecklingen och vräkningen är ivrigt påhejade av de medborgargarden som tidigare slagit sönder romernas tält och kroppar med basebollträn, som bränt tiggarläger och asylboenden och som inte vill kalla sig rasister, för det är ju inget man vill bli kallad. I samma facebookkommentar går det nu att säga “jag är inte rasist” och “ut med packet” utan att blinka. När jag skriver detta står de utanför lägret. Kanske inte just samma personer, men personer som är del av samma mentalitet, samma samhällsutveckling. De väntar på att få heja på polisen när de ska riva vad som i flera månader varit folks bostäder. Polisen som pratat med de företag som har lokaler i närheten och kommit överens om att de ska ge sina anställda ledigt imorgon när rivningen ska ske. Antagligen främst för att de inte vill ha någon insyn från “vanliga” människor. Det räcker de vänsteraktivister som är på plats för att med sina kroppar försvara lägret. För dem är det ok att slå med batong eller rida över med hästar och dem är det ändå ingen som lyssnar på om hur jobbigt det var. För att inte tala om romerna själva som helt enkelt får skylla sig själva. De har ju faktiskt haft sin chans att lämna platsen.

Så detta dygn är historiskt, för det visar att vi fortfarande lever i gårdagens samhälle. Där mätta, rena, varma människor med fast inkomst kan bestämma var hungriga, kalla och fattiga människor INTE får bo, istället för att hjälpa dem hitta en ny plats.

Ett historiskt dygn som knappast kommer att bli ihågkommet som något annat än en del i det som ledde fram till en ny mörk tidsålder. En händelse vid sidan av lasermän, brandattentat, skolmord och våldsamma tvångsdeportationer. En händelse som legitimerar fascisters och rasisters handlingar och retorik, oavsett om de kallar sig för just fascister eller rasister eller bara vanliga Svenssons. Indignerade över att behöva utsättas för att se att världen inte endast består av välmående svenskar utan också av folk som behöver hjälp och stöd. Stöd som inte tar formen av en vräkning från det enda hem de lyckats hitta och bygga i det här landet.