Radio

March 31, 2014

This may be the wEirdest comic I’ve made lately. Refused from the upcoming RADIO issue of Stripburger, and I will probably forget all about it tomorrow, so you’ll have to read it here instead.

radio01 radio0203 radio0405 radio0607

radio08

2 Arg Kanin

March 25, 2014

Dagens två Arga Kaniner…

att flytta

piedestal

Folkpartiet har länge haft som sin “antirasistiska” strategi att plocka upp SDs och andra rasistgruppers retorik och vrida lite på den så den blir deras egen.

Ett exempel är språktester för medborgarskap som de pratade om inför valet 2006. Det kanske låter rimligt att man ska kunna språket för att få bli medborgare, men det bygger på den danska modellen där det inte alls handlar bara om språkkunskaper utan också om att anamma “danska” värderingar och livsstil. Och dessutom, efter åtta år av folkpartistisk skolpolitik har 17% av 15-åringar i Sverige läs- och skrivsvårigheter, så det är inte ens säkert att alla som är födda och uppvuxna i Sverige skulle ha ett självklart medborgarskap. Så för att undvika att det massor av svenskar växte upp som statslösa skulle de bli tvungna att skilja på folk och folk och skilja ut vilka som skulle behöva göra språktesterna och vilka som slipper.

Alltså är Folkpartiets antirasrism inget annat än mer rasism, men det viktigaste för dem verkar vara att det inte är SD som genomför politiken.
Det är också bra att komma ihåg att det inte är SD som idag driver den svenska migrationspolitiken.

Och nu har två folkpartister försökt dra sitt strå till den antirasistiska stacken igen, genom att plocka upp ännu en köpphäst från nationalisthögern: rasismen mot svenskarna.

I DN den 17 mars skrev Robert Hannah och Simona Mohamsson detta, och nu ska jag berätta hur de har fel.

“Vad är det värsta ni kan bli kallade? ”Svensk!” ropar gruppen på tio svenska grabbar med utländsk bakgrund samstämmigt.”

Det börjar redan i första meningen där de kallar de här grabbarna för just det de helst av allt inte vill bli kallade. Det var nog inte menat som en förolämpning utan som ett sätt inte vara rasist utan upphöja dem till det finaste en invandrare kan vara i det här landet: svensk. Åtminstone sett ur ett välvilligt svenskt perspektiv. Och just det är en del av problemet: Du duger inte riktigt om du inte är svensk, så vi svenskar måste godkänna dig genom att säga att du är svensk.

“De fåtal etniskt svenska ungdomarna i hörnet av rummet tar inte ens notis. Detta är deras vardag i förorten: svennehora, svennebög, bonde, svennerasist, och jävla svenne. Ord som de dagligen får utstå. Det är nästan alltid samma situation när vi besöker svenska förortsskolor. Eleverna visar öppet sitt förakt mot vad de kallar svenskt.”

De “etniskt svenska” kanske inte heller känner sig hemma i er svenskhet. Har ni tänkt på det? Något av det finaste någon har sagt till mig var när jag fick höra att jag inte var som en svensk, att jag inte var som någonting utan bara jag.

“I många skolmiljöer i utanförskapsområden har begreppet ”svensk” kommit att förknippas med något negativt som många ungdomar varken kan eller vill relatera till.”

Ja, undrar varför. Kanske känner de sig inte hemma i er politik där ni lagt 229 miljoner på tvångsdeportationer de sista 5 åren? Eller kanske känner de sig inte så delaktiga i ett samhälle som blundar för att de gång på gång stoppas av polisen utan misstanke? Eller så känner de inte igen sig i hur förortsbor porträtteras i TV och tidningar?

“På grund av att den svenska samhällsmodellen fortfarande är baserad på gårdagens industrisamhälle klarar den inte av att effektivt möta dagens samhällsutmaningar. Konsekvensen har blivit att det utvecklats parallella samhällen, så kallade utanförskapsområden.”

Det skulle också kunna ha att göra med att Folkpartiet tillhör den delen av högern som tror på att ökade klasskillnader är en bra idé. Man kunde tycka att det inte borde krävas så mycket funderande för att komma på att det skapar större fattigdom. När man dessutom för en politik som i mångt och mycket går ut på att skuldbelägga arbetslösa och dra in möjligheterna till vidare studier om man inte tagit sig igenom gymnasiet med bra betyg så blir det ännu mindre konstigt att många hamnar i vad Alliansen kallar för “utanförskap”.

Och människor som trycks ner börjar förr eller senare hugga mot varandra istället för mot de som trycker ner dem.

Visst finns det en poäng i att se att rasismen inte bara tar sig uttryck i att vita svenskar ses som mer värda än andra. Inom den föreställda gruppen “invandrare” har det bildats hierarkier, med finnar som stör sig på juggar, juggar som stör sig på araber, araber som stör sig på somalier osv. Det förminskar inte den strukturella rasismen mot alla som inte ser ut att vara födda till svenskar.

Om det hade varit mindre fokus på etnicitet och mer på klass hade arbetarklassen och prekariatet, oavsett ursprung, kunnat enas istället för att splittras, men det vill såklart inte de som bestämmer och skapar ett samhälle där företag har mer rättigheter än människor och där den liberala friheten att tjäna pengar och exploatera andra är viktigare än friheten att tex slippa löneslava eller åtminstone få lite mer inflytande över sitt arbete.

“Två grundläggande orsaker till att ett agg mot svenskhet har utvecklats i förorter är dels den havererade bostadspolitiken, dels den diskriminerande arbetslagstiftningen. Dessa hinder stänger många förortsungdomar ute från den svenska gemenskapen, arbete och bostad.
Känslan av utanförskap och hopplöshet tar de ut över de få etniskt svenska ungdomarna i klassrummet. Följden blir att dessa etniskt svenska ungdomar i sin tur känner sig utsatta och att även de upplever att samhället har glömt bort och svikit dem.”

Kanske för att samhället HAR svikit dem? Kanske för att högerpolitken aldrig har varit till för att göra deras situation bättre? Kanske för att liberaler alltid glömmer bort att alla inte har lika stora ekonomiska möjligheter som en folkpartistisk riksdagsledamot och dessutom inte tycker det är någon bra idé att utjämna klyftorna. Det är bara ren tur att de ser utanförslapet som ett problem och inte som en omständighet som ska uppmuntra folk till att starta eget och bli entreprenörer.

“Sverigedemokraterna lockar i dag tyvärr många nya väljare bland dessa ungdomar och deras föräldrar.
(…)
Många svenska förortsungdomar känner ingen samhörighet alls med svenskhet, utan likställer det med att vara kallhjärtad och mesig. Något som man vill markera avstånd ifrån.”

I rest my case.

“Vidare finns en attityd om att kvinnlig svenskhet är liktydigt med att vara lättfotad och sakna moral. Om en svensk tjej med utländsk bakgrund står upp för sina rättigheter och lever lika fritt som killar har hon i mångas ögon ”försvenskats”, vilket ses som förkastligt.”

Ja, för det svenska samhället i stort är ju så bra på att uppmuntra tjejer att ta för sig. Aldrig skulle det hända att en tjej som knullade runt i en håla utan invandrare skulle kallas för hora eller slampa.

Eller så är det ett övergripande problem för tjejer oavsett vilken etnisk grupp de tillhör.

“När medelklassverige sätter upp kösystem för lägenheter med 25 års väntetid och ”sist-in först-ut” -regler på arbetsmarknaden är det framför allt unga i förorten som sållas bort. Hindren att komma in i det svenska samhället tornar upp sig som en mur.”

Visst finns här många problem, men när liberaler pratar om att ta bort ”sist-in först-ut”-regeln så känns det ändå mest som att de vill göra det möjligt att kunna sparka vemsomhelst närsomhelst.

“Nelson Mandela sa också att om man kan lära sig att hata, kan man också lära sig att älska andra, eftersom kärlek kommer mer naturligt till det mänskliga hjärtat. För att bryta utanförskapet och skapa ett svenskt samhälle med social rörlighet och utan rasism behövs en politik som gör att människor från utanförskapsområden ges möjlighet att göra klassresor och bostadskarriär.”

Kärlek och möjligheten för enstaka individer att göra klassresor. För om en eller två lyckas så betyder att alla KAN lyckas och då har vi inte längre ett samhällsproblem utan bara en stor grupp människor som inte har jobbat tillräckligt hårt. Snyggt. Mandela skulle rotera i sin grav om han förstod svenska. Hade han och ANC haft den inställningen hade bara några få lyckats ta sig ur Apartheid och ingenting hade varit löst för resten (nu säger jag inte att allt blev bra i Sydafrika bara för att Apartheid lades ner, men det skyller jag också på liberalismen).

“Det är nödvändigt att Sverige ställer om från en politik för gårdagens industrisamhälle till en politik för dagens nybyggarsamhälle. Där flit och hårt arbete ska löna sig och där alla bedöms utifrån sina kunskaper och sin medmänsklighet, och inte utifrån fullständigt irrelevanta saker som namn och hudfärg.”

Vad fan menar de med “dagens nybyggarsamhälle”? Det låter som retorik från Israels bosättare (på tal om Apartheid). Det låter ju fint och bra att flit och hårt arbete ska löna sig, men tänk om helt andra värden hade stått i topp? Tänk om det varit solidaritet och kollektiv kamp istället. Det hade antagligen varit mer framgångsrikt, men vi har ett helt samhälle som går ut på att invidider ska kunna bli lyckade, som privatiserar det som varit gemensamt, och då är det viktigare att några få flitiga kan bli “lyckade” än att alla får det bättre.

“Den senaste tidens debatt om strukturell rasism, vithetsnormer och rasifiering som vänsterrörelsen driver är djupt problematisk. Den saknar bredd eftersom den helt bortser från hur etniskt svenska arbetarklassungdomar drabbas av rasism i bland annat förortsskolor.”

Ja, om man helt bortser från att vänsterns stora fråga alltid har varit klass. För om man räknar in det blir det en helt annan sak. Och dessutom, [läs om det jag redan skrivit om det inte redan har sjunkit in].

“Man väljer att bortse från den rasism som dessa ungdomar drabbas av enbart eftersom de är vita och etniskt svenska.”

Här försöker de säga att vänstern är rasistisk. Hur var det nu med de där 229 miljonerna? Rasismens stora mål har alltid varit renrasiga nationer. Det är bara det att ni tvångsavvisar folk istället för att sätta dem i läger.

“Debatten saknar även djup då debattörerna inte ger några som helst svar på hur man genom politiken kan bekämpa intolerans.”

Ok. Lägg ner hela “om du misslyckas har du bara dig själv att skylla och du ska straffas men om du lyckas kan du blir rik på andras bekostnad”-inställningen. Jämna ut samhället ekonomiskt, se till att ingen går hungrig, plocka bort vinstintresset ur vård, skola, kollektivtrafik och bostadsplitik, sluta jaga papperslösa, se till att polisen slutar trakassera invandrare, se till så kvaliten på vård och socialtjänst inte varierar beroende på vilket område man bor i. Det skulle vara en början iallafall.

Ta bort de ekonomiska förutsättningarna för intolerans så kommer rasismen att förlora sitt fotfäste.

Här finns ett annat svar på debattartikeln.

Jantelagen…

March 18, 2014

“Annie Lööf, som enligt egen utsago vuxit upp i en enormt trygg miljö med bästa möjliga förutsättningar, som är både jurist, näringsminister och partiledare – med bättre lön än nästan alla andra svenska politiker – begränsas alltså av strukturen JANTELAGEN?

Detta är fortfarande den enda strukturella diskriminering högern erkänner och är beredd att faktiskt prata om.”

http://www.politism.se/story/jantelagen-ar-den-enda-strukturen-hogern-erkanner/#post-10643

Detta är Jantelagen.

Detta är en motion som lagts i riksdagen av ett gäng moderater, om förbud mot Jantelagen.

När jag blir stor och kommer in i riksdagen ska jag också lägga massa plojmotioner! Ungefär som sverigedemokrater som pratar om att de ska avskaffa Sharialagarna i Sverige. Murphy’s lag borde tex avskaffas.

Men jag har också problem med Jantelagen. Särskilt dess underparagrafer, som tex:
-Lyssna inte på konstig musik (vilket är ett helt objektivt begrepp).
-Titta inte på utländsk film (dvs icke-Hollywood).
-Syssla inte med konst som inte föreställer något.
-Titta på TV.
-Var hel och ren.
-Läs inte utländska serier (du ska välja mellan svensk självbiografi, Disney, superhjältar, manga och ev europeiska äventyrsserier).
-Avvik inte från din könsroll.
-Fira jul.
-Dissa inte Melodifestivalen.
osv.
Man skulle kunna sammanfatta det med: Avvik inte från Verklighetens Folk, vilket var ett påhitt från Ny Demokrati som Alliansen (KD) plockade upp. Vilket gör det hela ännu roligare.

Det går alltså inte bara ut på att hindra såna som Annie Lööf att nå längre med sina karriärer utan drabbar också oss som bara är intresserade av saker som sticker ut ur mängden lite för mycket. Har du bott i en storstad hela livet kanske du inte känner igen dig i det här lika mycket som om du vuxit upp i en håla, men jag lovar dig att detta finns.

Ett annat exempel på brott mot Jantelagen är invandrare som inte vill omfamna och assimileras av det svenska samhället. Men jag hade nog också varit jävligt skeptisk om jag möttes av det välkomnande som den svenska migrationspolitiken ofta erbjuder. Får man budskapet: “Hej, vad fan gör du här, ska du gå snart eller? Vem tror du att du är som skulle ha rätt att vistas på det här stället?” så blir nog vemsomhelst lite tveksam till om det är något man vill anamma. Därför blir det svårt att beskylla “mångkulturen” för saken. Vill man lösa problemet så är det en human och öppen migrationspolitik som gäller.

Men det är såklart inte de här sakerna högern reagerar mot. De vill bara få lite mer uppmuntran och grattisrop när de bygger sina liv på att exploatera andra.

For Amalia

March 14, 2014

lobo

BEKELE

March 12, 2014

Very soon now, possibly as soon as tomorrow night, BLÅ and BEKELE will finally arrive to Malmö!
BEKELE will be available in one Swedish and one English version, so I’m doing this presentation in English:

Bekele is married to Johannes in Malmö, Sweden. They have to go to regular interviews at the Migration Board to prove that their marriage is real.
But what will they do when their lives are suddenly turned upside down? When something happens that puts more on the line than just their relationship?
This is the story of Bekele, Johannes and Simon, but also about the Sweden of today…

Swedish cover...

Swedish cover…

Script by Raquel Lozano & Mattias Elftorp
Art by Emre Özdamarlar
Only 120:- (SEK)!!
Direct link to the book (Swedish version only) at Apart’s webshop, the only place to find the book until we have it in Malmö.
Language: Swedish + separate English edition.

About Raquel Lozano (författare):
Swedish-Colombian nursing assistant. Debuting as a writer of graphic novels with BEKELE.

About Mattias Elftorp (författare):
Creator of the cyberpunk postapocalypse comic series PIRACY IS LIBERATION, the furiously political comic ARG KANIN/ANGRY ANIMALS and has been published in various anthologies. He is active in the art- and comics collective Wormgod, arranges the underground comics festival AltCom in Malmö and is one of the comics activists running Tusen Serier.

About Emre Özdamarlar (tecknare): 
Moved from Turkey to Sweden in 2005 to work as an engineer. After 4 years he quit his job to start drawing comics. Emre graduated from the Malmö Comics School in the spring of 2013.

books-bekele-eng1 books-bekele-eng2 books-bekele2 books-bekele3

This weekend saw an attack/attempted murder by nazis on antifascists/feminists, in an area of Malmö where nazis haven’t dared go for a long time. And of course the police and media describes it as a brawl between extremists to try and diminish the importance of what happened.

Here’s the story in Swedish and English.

And here’s a comic about it, but only in Swedish:

nazisterna-8mars01 nazisterna-8mars02 nazisterna-8mars03 nazisterna-8mars04

Igår vid 00:30 attackerade nazister deltagare från demonstrationen på internationella kvinnodagen, som var påväg hem. Tre bllev allvarligt skadade och en fick livshotande skador läget är nu stabilt. Det har i media beskrivits som en uppgörelse i själva verket tyder det på att det var ett regelrätt bakhåll utfört av beväpnade och organiserade nazister.
Malmö har i många år varit förskonade från våldsamma gatunazister. En serie olika våldsdåd talar dock för att extremhögern försöker slå sig in i Malmös gaturum.

Det är ingen slump att extremhögern i flera år fört en tynande tillvaro i Malmö. Varje försök från nazister att etablera sig har misslyckats då de har bemöts fort och resolut, Av en stark och enad vänster som alltid sett självförsvar som något självklart.
Nattens händelse är inget undantag

Idag kommer en manifestation mot nazistisktvåld att äga rum på möllevångstorget 15:00.

Sprid information vidare.
Vi ses på torger.

BLÅ

March 8, 2014

BLÅ är en av de två senaste böckerna från Tusen Serier. Den finns nu att beställa från Aparts webshop.

Blå handlar om flykt, kärlek, sex och sorg. Blå är berättelsen om en kvinna som befriar sig från de sagor som fabulerats om henne i århundraden. Shabnam Faraees visuella uttryck färgas av mötet mellan den iranska och svenska bildtraditionen. 

books-blue0

Manus & bild av Shabnam Faraee
Endast 120:-!!
Direktlänk till boken på Aparts webshop, som är det enda stället du kan beställa boken just nu.
Språk: svenska.

Om Shabnam Faraee (författare & tecknare):
Shabnam Faraee kommer ursprungligen från Iran och har bott i Stockholm sedan september 2002. Hon arbetar gränsöverskridande med grafisk design, mönsterdesign, animation och illustration. Hennes visuella uttryck färgas av mötet mellan den iranska och svenska bildtraditionen. 

 

books-blue1 books-blue2 books-blue3

Tusen Serier

Poster?

March 3, 2014

Would you buy this if it was a poster? A3 or possibly A2, depending on if I can get a good price, for let’s say 40 SEK (=4€ =$5.50). 

Let me know!

Demockracy