The results from Japanese Morning Magazine’s International Comics Competition are finally out. I knew I was among the 21 finalists, and then I made it into the top 8, which I’m very happy with. See the list of finalists and winning entries here (also note that I’m not the only artist from sweden. I was joined in the first round of 21 finalists by Maria Frölich).

≪Judge’s Comment≫While the story driven by the main character’s monologue is flat, the protagonist’s behaviors and the appearance of the “god” [she] sees are surprising, giving this work a strong impact. Unfortunately, this entry’s ending was difficult to understand, and ultimately it did not leave a good impression.

The fact that I didn’t make it into the top 3 means that I’m free to use this story as I please, which is fine by me and lets me put it into Piracy is Liberation book 009: Desert Stories. So now I’m more than 1/3 done with that book. The rest will be a remake of the story The Lord of Flies, that I made back in 2001 for C’est Bon #1. The book will concentrate on the apocalypse rather than the usual cyberpunk postapocalypse, so it will be quite different from the rest of the series. I’m looking forward to working on it, though I suspect it may take me a while before I have the time…

Yesterday, I finally started working on the script for the album-length version of Jag & min Pappa & Zlatan, which is supposed to be around 100 pages and all drawn and ready within a month. Some hard work ahead…

The other thing that will take up a lot of my time will be working with the AltCom 2010 festival. I’m vary happy to say that the list of international guests will include artists such as Ho Che Anderson and Ivan Brun. I should also mention that the festival anthology is still open for submissions (on the theme of SEX & WAR). See the site for details.

Wormgod: LOVEHATE!

July 27, 2010

July 30 in Malmö at the Sing Sang Studio:
Concrete Threat: HARSH NOISE DEATH release + live gig / Wormgod: LOVEHATE exhibition
Start time: 22:00.
Entrance fee: 40 SEK

Wormgod exhibition at the release of HARSH NOISE DEATH, the all-new 6-cassette box collection from Concrete Threat, legendary harsh noise band from Helsingborg (still talked-about since the gig at Stapelbädden in February 2009).

The HARSH NOISE DEATH box collects most of Conctrete Theat’s production since they started, almost 5 years ago:
Noise-In-A-Box
In Cold Blood
Death Trap
Blood Red / Stone Dead
Thrusts Of Passion
The Pine Grove Killings
Black Omen
+ tracks from splits with Vomir, Werewolf Jerusalem and Ichorous

Concrete Threat website

Wormgod website

—At this event—
Concrete Threat – LIVE GIG
CT delivers the harshest and most brutal in the harsh/wall noise genre, as usual. Prepare for head trauma.

Wormgod: LOVEHATE exhibition
Two images from Wormgod’s exhibition at the CRACK! festival website in Rome recently + one new collaboration, created specifically for this event.

Johan+Johan DJ-set
Techno/inudstrial all night when the band isn’t playing.

Rikard at Shazam.se reviewed Piracy is Liberation books 001-003 (in Swedish, with some passages that I chose to present in bold, not the original author):

Piracy is Liberation 001-003
Första delen i Mattias Elftorps Piracy is Liberation gavs ut 2006 och till dags dato har det blivit åtta delar, jag recenserar de tre första Information wants to be free, Infotrip och Wires. Serien gavs först ut av C´est Bon Kultur där Elftorp var en av de drivande men ges numera ut av Wormgod, samma kulturförening som Seriefrämjandet samarbetar med för Dystopi-serien, för vilken Mattias Elftorp är redaktör. Piracy is Liberation är en cyberpunkserie som handlar om ett samhälle där all information är så kontrollerad att det vare sig finns kunskap om historien eller om att det finns en framtid. Allt är bara nu. Ledord som Compete, Consume, Conform och All Glory to God/Market/Media syns överallt i staden som det är förbjudet att lämna. Den största synden av alla är att söka information. De styrande matar invånarna med information via kanaler som invånarna förväntas koppla in sig på. Allt för att invånarna ska förhålla sig passiva. Piracy följer dock inte detta utan letar efter information på nätet och därför är myndigheterna efter honom genom Infopolice. När han får kontakt med Information och hjälper henne att bli fri får han ett tydligare mål. Målet är frihet genom anarki och de är inte ensamma.

Piracy is Liberation är onekligen ett av de mer ambitiösa serieprojekten i Sverige för närvarande. Återstår då att se om de första tre delarna visar om det är ett bra projekt eller inte. Elftorp tecknar med spretiga linjer och mycket tusch. Även om jag tilltalas av hans skitiga och ruffiga stil så är den vid ett första ögonkast inte så ”inbjudande”. Men ju mer jag sugs in i berättelsen desto klarare blir det hur bra Elftorps stil passar seriens stämning, en mer ”vanlig och inbjudande” stil hade inte förmått göra det. Ansikten är inte helt konsekventa men det är aldrig sådana brister att det stör. Om stilen är spretig så kan det samma sägas om perspektiven i rutorna och uppbyggnaden av sidorna, det avskräcker inte utan när man väl är inne i serien, vilket sker snabbt, så känns de liksom stilen självklara. Det stora lyftet vad gäller teckningarna kommer i den tredje delen, utdrag finns här, det är tydligt att Elftorp utvecklats och det finns en ökad närvaro och intensitet i bilderna, det beror inte enbart på temat i tredje delen.

Även om jag gillar teckningarna i Piracy is Liberation är det redan från början uppenbart att det är budskapet som är det centrala. I förordet skriver Elftorp att han med Piracy is Liberation vill säga något om dagens samhälle och med tanke på att ett av ledorden för diktaturen är Compete, Consume, Conform är det ingen större tvekan om vad Elftorp tycker om delar av dagens samhälle. Hjältarna i Piracy is Liberation kämpar mot informationsmonopol och en ständig hjärntvätt för att få menlösa medborgare. Anarkismen är det som förspråkas och de äldre redogör för vad de vill medan de yngre genom handlingar strävar mot det, anarkismen blir en symbol för frihet. Oavsett vad man tycker om anarkismen är det svårt att inte sympatisera med karaktärernas strävan efter frihet och ett egenvärde. Trots att Elftorps budskap är klart känns det aldrig som att han vill skriva läsaren på näsan, det bli aldrig irriterande politisk propaganda.

Så långt det politiska budskapet, vad gäller handlingen i övrigt så börjar det lite tveksamt med en ytlig skildring av karaktärerna och deras mål, både de centrala som [Pirate], antagligen modellerad efter Elftorp själv, och Information och de mer perifera, de engagerar helt enkelt inte. De är lite som Ralph Fiennes i filmen Strange Days som serien påminde mig om. Efter hand fördjupas karaktärerna och då blir också deras kamp intressantare. Men någon större intensitet eller spänning infinner sig inte i de två första delarna utan det är först i den tredje, Wires, som det hettar till och blir riktigt bra. Huvudperson nu är Erica som är slav, hon nås av Information och börjar ifrågasätta systemet. Hon har både arbete och familj men när hon inser vad hennes arbete gått ut på slår hon sig fri. Om det i de tidigare delarna var svårt att intressera sig för och engagera sig i karaktärerna gäller det definitivt inte för Erica, jag sugs in i hennes vardag och berättelsen om hur hon gör sig fri trots allt hon tvingas offra. Det är också först i tredje delen som omfattningen av den vidriga informationkontrollen står klar. Dialogen hade lätt kunnat bli sjukt styltig med tanke på budskapet men det blir den inte utan den funkar bra. Allt som allt en lovande inledning med den tredje delen som klart bäst. Piracy is Liberation var definitivt en positiv överraskning.

Illustration: Mattias Elftorp
Förlag: C’est Bon Kultur
Betyg: 4-/5

Two new illustrations published since last one I showed on this blog in the Världens Lyckligaste Folk series (by Lena Sundström) in Helsingborgs Dagblad. The first one is about the debate about veils that has been going on in various European countries. Denmark being one of them:

Translation:

-Because you are so oppressed, we are now going to tell you what to wear.

-Seriously…

And the other one, about statistics on the media coverage of different subjects before elections, and how that may affect the outcome (for example, foreigners was the subject of around 60% in the debates before the last Danish election):

Yesterday, I sent the third edition of Piracy is Liberation 001: Information Wants to be Free to the printer.

Pirate is an information addict. When he recieves a cry for help: ‘Information wants to be free’, he has to find out what it means. Only problem is that the infopolice are hot on his trail, so he has to run and avoid falling in the same trap that Information did.

Unaltered story content but with a new cover made by me and Susanne Johansson. I also wrote this new introduction:

Three years have passed since the second edition of this book came out, and nothing much has changed. We’ve had a right-wing government in Sweden since then and immigrants and poor people are treated badly just as they were under the Social democrats before them. On an international scale, it’s also more or less the same old stuff. War, poverty and environmental disasters as a result of capitalism still going strong.

So this is the third edition, complete with a new cover by me and my Wormgod partner, Susanne Johansson, and the world is working its way towards making my dystopian vision come true. A postapocalypse where capitalism is religion and the inhabitants of the last enormous city are kept ignorant of the world outside and even the concept of history. Which is also a reflection of our current affairs, where we are being presented with an illusion telling us that we are at the height of human civilization (ie the globalised Western civilization). That we are going in a certain direction and no real deviation is possible.

This is not true, of course. We just need to think outside the City. Outside the boundaries on our thinking that have been laid on us through television, through the school system, through a society that needs us to be wage laborers first and human beings second.

We have the technology for new ways of distributing information now. And even though those in power try to limit the possibilities of this free exchange of thoughts and ideas, information wants to be free and information will be free. And when we’ve managed to see beyond the indoctrination, to think for ourselves, to find and create and spread our own information, we need to turn those thoughts into actions. Because information is dangerous only when it breeds new thoughts, thoughts when they breed action.

So after you read this book, if you like it, tell your friends to buy it. Or, if they can’t afford it, direct them to a free version of it on the internet. Or, if you can’t find one, scan the pages and spread it yourself. Piracy is, after all, liberation.

Mattias Elftorp
Malmö, Sweden, 2010

 Published by Wormgod.

Another installment in the Världens Lyckligaste Folk series in Helsingborgs Dagblad…

Translation:

–He’s throwing rocks at the new boy…

–You have no right to tell me what my son should and shouldn’t do. You should look after your own instead!